خانه / فعالیت ها / کمیته آموزش کودکان و مدارس

کمیته آموزش کودکان و مدارس

پاکسازی پارک انجیر بوس توسط دانش آموزان و انجمن در هفته سلامت

ه مناسبت هفته ملی کودک شبکه بهداشت و درمان شهرستان ثلاث باباجانی با دعوت جمعی از دانش آموزان دختر و انجمن حامیان ژینگه اقدام به پاکسازی پارک انجیر بوس کردند .                 

ادامه نوشته »

به مناسبت هفته سلامت پاکسازی پارک انجیربوس

انجمن حامیان ژینگه ثلاث :پاکسازی پارک انجیربوس توسط دانش آموزان ،انجمن حامیان ژینگه و کارکنان شبکه بهداشت و درمان در روز هفته سلامت . به مناسبت هفته ملی کودک شبکه بهداشت و درمان شهرستان ثلاث باباجانی با دعوت جمعی از دانش آموزان دختر و انجمن حامیان ژینگه اقدام به پاکسازی …

ادامه نوشته »