خانه / مقاله / معماری سبز

معماری سبز

کمپین «کاغذ زباله نیست» سرآغازی بر تفکیک زباله/مهندس عثمان صالحی

انجمن حامیان ژینگه : تولید زباله از جمله مباحث مهم محیط زیستی ایران و جهان در سالهای اخیر است.حجم زیاد زباله های تولیدی و رها شده از یک سو و آثار مخرب و آلودگیهای محیط زیستی از سوی دیگر ، بشر را به ارائه راه کارها و اقداماتی در راستای …

ادامه نوشته »